САМОВОЉА КАБЛОВСКОГ ОПЕРАТОРА ИЗНЕНАДИЛА ОБРЕНОВЧАНЕ

поделите садржај на друштвеним мрежама

- корисницима услуга групе кабловских оператора Супенова на подручју Обреновца ускраћена могућност праћења телевизијских програма „Н1“, „Спортклуб“, „Вавум“, „Синеманија“ и „Гранд“ -

Дана 19.01.2020.године, група кабловских оператора Супернова престала је са емитовањем телевизијских програма које обезбеђује Јунајтед медија међу којима су „Н1“, „Спортклуб“, „Вавум“, „Синеманија“ и „Гранд“.

Корисници услуга кабловске телевизије на подручју Обреновца тврде да нису били унапред обавештени  о намери кабловског оператора да ускрати део услуге тј. програмски пакет.

Редакција ЛНО се обратила непосредно групи кабловских оператора Супернова посредством телефона  0800 311 312 и посредсртвом електронске поште, како би добила одговор на питање да ли ће корисницима бити омогућено да поново прате програме Јунајтед медије односно да ли ће корисницима бити понуђена нека друга услуга, међутим до дана састављања овог чланка, одговор није стигао у редакцију.

Популарност појединих телевизијских програма Јунајтед медије као и навике гледалаца телевизије, навели су поједине кориснике да размишљају на који начин да заштите сопствена права у конкретној ситуацији и коме се обратити.

Ефектива предлаже раскид уговора као меру заштите интереса потрошача

Дejaн Гaврилoвић представник удружeња зa зaштиту пoтрoшaчa „Eфeктивa“ истиче да је Зaкoн o eлeктрoнским кoмуникaциjaмa пoтпунo jaсaн и у oвoм случajу нa стрaни пoтрoшaчa. Наиме, акo je дoшлo дo измeнe прoгрaмскe шeмe, гaшeњa oдрeђeних кaнaлa, кojи су пoтрoшaчу били мoждa и пoбудa зa склaпaњe угoвoрa, oндa пoтрoшaч пo Зaкoну o eлeктрoнским кoмуникaциjaмa, кao и пo Зaкoну o зaштити пoтрoшaчa, пa и Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa имa прaвo дa рaскинe тaкaв угoвoр, истиче Дejaн Гaврилoвић.

Дакле свако од незадовољних претплатника има могућност да захтева раскид уговора без плаћања накнаде, пенале или других трошкова за случај раскида претплатничког уговора.

Имајући у виду да група кабловских оператора Супернова није регистрована као привредни субјекат код Агенције за привредне регистре а да је већина претпланика у Обреновцу уговор о пружању услуга кабловске телевизије закључила са друштвoм зa инжeњeринг, тргoвину и услугe РAДИJУС ВEКTOР ДOO, Бeoгрaд (Нoви Бeoгрaд), следи закључак да се за раскид уговора треба обратити привредном друштву РAДИJУС ВEКTOР ДOO, Бeoгрaд.

Наш саговорник Зоран Милошевић житељ насеља Тополице из Обреновца, наводи да намерава да раскине постојећи уговор са кабловским оператором јер је за његов укус телевизија постала бесмислена без информатиног програма телевизије Н1, те да озбиљно размишља да се претплати на услугу Тотал ТВ или да телевизују прати преко тзв. ИПТВ протокола. Милошевић наводи и то да није једини који размишља о алтернативним начинима за пријем телевизијског сигнала.

Искуство стечено у пртходних 20 година нас је научило да Србија прати најсавременије трендове у дистрибуцији телевизијског сигнала једино у случајевима крајње нужде. Наиме, услед уништења свих главних репетитора за дистрибуцију телевизијског сигнала, Србија је прескочила један еволутивни период преласка са аналогне дистрибуције телевизијског сигнала на дигиталну дистрибуцију стандарда ДВБ-Т, те се у последњих 7 година интензивно шири мрежа дигиталних репетитора који подржавају стандард друге генерације ДВБ-Т2.

По свему судећи, нужда ће натерати потрошаче у Србији који не желе да трпе диктатуру и једноумље, да телевзију прате посредством ИПТВ протокола или других најсавременијих технологија које пружају могућност избора.

аутор: Јагода Смиљанић