ЧУЧКОВИЋ ЕКСПЕРТ ЗА РАСИПАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

криминални конкурси ГО Обреновац за дoдeлу срeдстaвa зa финaнсирaњe прojeкaтa фиктивних удружења​ Текст на тему финансирања пројеката фиктивних удружења објављен на личном блогу Слађане Јовановић на порталу Medium.com објављујемо у…